... novinář a publicista ...

BIBLIOGRAFIE

KNIHY

I/ Pohádky, pověsti

Vlčnovské vyprávěnky. Klub sportu a kultury, Vlčnov1980;  2. vydání 2005. (Jde o knižní vydání pověstí a pohádek, které vycházely v r. 1977 na pokračování v novinách Slovácká jiskra. Soubor pověstí z Vlčnova. Ilustrace Z. Brandysová. Součástí CD s nahrávkou textů, čte Vladimír Doskočil.

Povídání z kolovrátku. Klub sportu s kultury, Vlčnov 1982. Sbírka lidové slovesnosti z Vlčnova doplněná autorskými texty J. Jilíka.

Pověsti a balady, kolektiv autorů. Knihovna Fr. Bartoše, Zlín 2003. Autorský podíl J. J. -v části „Pověsti ze Slovácka“ tři pověsti z Vlčnova ve vlčnovském nářečí. Součástí publikace je CD s namluveným textem.

 

II/ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

O jízdě králů. Klub sportu a kultury, Vlčnov 2008. Leporelo pro nejmenší čtenáře přibližující pověst o vzniku jízdy králů. Ilustrace Ladislav Pálka.

Dobrodružství v klášteře velehradském. Moraviapress Břeclav 1997. Knížka literatury faktu pro dětské čtenáře přibližuje život ve středověkém klášteře. Ilustrace Zdeněk Rozkopal.

Pět statečných. Humoristická knížka na téma věčné války žáků a kantorů. Nakladatelství SEN, Zlín 1995. Ilustrace Ladislav Pálka.

 

 III/ BELETRIE A LITERATURA FAKTU

Památník obce Žarošic. Průvodce. Žarošice 1976

Padesát let Filmového studia v Gottwaldově. Gottwaldov 1986. Další autor Jaroslav Petřík.

Primáš Jaroslav Staněk. Klub kultury Uherské Hradiště 1998. Autor eseje Staňkovská legenda a editor publikace. Další autoři: Jiří Pavlica, Martina Pavlicová, Jaroslav Pelikán a Jan Vančura.

Supernoviny. Refugium Velehrad 2000. Soubor mystifikačních textů fiktivního novináře Jiřího Kachničky, které vycházely v letech 1995-1999 ve Slováckých novinách.

Rebelové proti všednosti. Nakladatelství  Ottobre 12 Velehrad 2003. Soubor fejetonů a národopisných reportáží z putování po Slovácku za nositeli tradice. Ilustrace Moarch Eveno.

Jdu Slováckem krásným I. Uherské Hradiště 2008. Další soubor textů inspirovaných setkáními s nositeli tradice.  Ilustrace Moarch Eveno.

Jdu Slováckem krásným II. Uherské Hradiště 2010. Třetí soubor textů inspirovaných setkáními s nositeli tradice. Ilustrace František Pavlica.

Žítkovské bohyně. Hýsly 2005. Putování do Bílých Karpat za bohyněmi. Ilustrace Olga Vlasáková.

Žítkovské čarování. Hýsly 2006. Výbor z tvorby vlastní a autorů, kteří psali o lidové magii a bohyních.  Ilustrace Olga Vlasáková.

Žítkovské čarování. CPress Brno 2013. Souborné doplněné vydání předešlých dvou publikací o lidové magii v Bílých Karpatech.

Nezapomenutá krása. Kunovice 2006. Tři fejetony o kroji jako doprovod fotografické publikace o lidovém kroji.

Záhadná jízda králů. 1. vydání nakladatelství MH Beroun 2007; 2. vydání CPress Brno 2014.  Takřka detektivní pátrání po původu lidového zvyku.

U Zlaté koruny. Příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla. Uherské Hradiště 2007. Spoluautoři Igor Stancl, Jana Spathová.

Říp. Uherské Hradiště 2008. Bibliofilie mamince k 90. narozeninám. Vlastenecké putování Podřipskem, krajinou původu mojí maminky.

Olšava ví svoje. Nakladatelství Veligrad, Buchlovice 2012. Putování za dávnými příběhy dolního Poolšaví. Součástí části nákladu DVD Vítejte v dolním Poolšaví.

Hráli jsme s Jožkou Poláchem. Veligrad Buchlovice, 2014. Vzpomínky na primáše Josefa Polácha a muziku Dolňácko.

U nás na Slovácku. Nakladatelství Grada, Praha 2015. Laskavá satira ze slovácké vesnice v době normalizace.

Chřiby strážci středního Pomoraví.  Nakladatelství Regia, Praha  2015. Literatura faktu v edici Tajemné stezky. Spoluautor:  Bořek Žižlavský.

Muž, který viděl démona. Nakladatelství Regia, Praha 2017. Tři záhadologické příběhy: Muž, který viděl démona, Putování k hrobu praotce Čecha a Záhadný nivnický zvon. Autor dalších tří textů Bořek Žižlavský.

Tajemný Říp. Nakladatelství MH, Beroun 2018.  Od Ctiněvsi k praotci Čechovi v nových poznatcích archeologie. Další autoři: Martin Gojda, Zdeněk Černý, Marie Holečková, Otomar Dvořák.

Zapomenuté příběhy slováckého Dolňácka. Nakladatelství  Regia, Praha 2018. Literatura faktu v edici Tajemné stezky. Spoluautor Bořek Žižlavský.

Poolšavím cestou králů a špehýřů.  REGIA Praha 2019. Literatura faktu v edici Tajemné stezky.

Podhůřím Bílých Karpat do země bohyní a zbojníků. REGIA Praha, 2023. Edice Tajemné stezky.

 

CHŘIBSKÁ EDICE

Série publikací Chřiby záhadné a mytické, svazky 1-5, jsou knižním vydáním úspěšného novinového seriálu přírodních a historických zajímavostí Chřiby hory záhad a mýtů, který vycházel na pokračování ve Slováckých novinách v letech 2002-2005.  Zkrácený název Chřiby záhadné a mytické se přenesl na knižní edici v níž do roku 2020 vyšlo15 svazků brožovaných publikací s bohatým fotografickým doprovodem. Autorský kolektiv: Jiří Jilík, Bořek Žižlavský, Pavel Bezděčka, Michal Baščan, posléze Jiří Blaha, Jaroslav Hrabec, Vlastimil Kořínek, Pavel Zrna.

Autorský podíl J. Jilíka:

Chřiby záhadné a mytické, sv. 1 – 4. ( 2003, 2004) Nakladatelství FUTURO.

Chřiby záhadné a mytické, sv.5. Nakladatelství ALCOR, Hýsly, 2005.

Chřiby po hradských cestách, sv.6.  Nakladatelství VELIGRAD.

Chřiby - Pověsti z hor a podhůří, sv. 13. Nakladatelství  BUCHLOV, 2018.

Mimo edici

Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů. Vydavatel R. Jelínek a.s., Vizovice 2009. Další autoři: Marcel Sladkowski, Bořek Žižlavský.

Z kraje pod Buchlovem – Pohádky a pověsti. Vydavatel Mikroregion Buchlov, Buchlovice 2012. Soubor nejznámějších pověstí a pohádek z Chřibů. (Součást dárkové kazety s DVD) Spoluautor B. Žižlavský.

 

IV.      POEZIE

Léto v I-Lanu. Uh. Hradiště 1999.

Sbírka milostné lyriky vznikla po návštěvě Tchajwanu v roce 1996. Česko-čínská bilingva. Překlad do čínštiny Sung Fengjun Vojtová. Ilustrace Bořek Zeman. Vlastním nákladem.

 

V. PŘEVYPRÁVĚNÍ

Svatý Kliment u Osvětiman. Historie hradiska v Chřibech. Nakladatelství ALCOR Hýsly 2005. Další autoři: Michal Baščan, Bořek Žižlavský. Autorský podíl JJ: klimentské pověsti F. Přikryla převyprávěné do současného jazyka.

B. B. Buchlovan: Na Holém kopci. Městská knihovna, Uh. Hradiště 2015. Tři historické povídky (1. vydání v roce 1931 pod názvem Oživené kameny a střípky) převyprávěné do současného jazyka.

 

VI. STUDIE A STATĚ VE SBORNÍCÍCH A MONOGRAFIÍCH

Sběratel Štěpán Potomák z Popovic. Slovácko, r. 16-17 (1974/1975), s.107-122.

Novinářské působení Jana Janči. Vlastivědný věstník moravský 35, 1983, č. 3, s. 273-281.

Český Marat. Životní cesty moravského novináře /Jana Janči/. In  Janča Jan: Dívčí půček. Výbor z tvorby vlčnovského rodáka, spisovatele Jana Janči. Vlčnov 2008, s. 87-106.

František Kretz a Slovácké noviny. In František Kretz – sběratel, národopisec, novinář. Uherské Hradiště 2009, s. 67-77.

Osobnosti historie Vlčnova. In Vlčnov – dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 407-419. (Další autor Marie Kolajová)

Lidová slovesnost. In Vlčnov - dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 873-891.

Sbírky lidového umění Vlčnova. In Vlčnov - Dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s.891-896.

Od jízdy králů k folklorním slavnostem. In Vlčnov- dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 901-921.

Vlčnov ve výtvarném umění, literatuře a filmu. In Vlčnov - dějiny slovácké obce. Vlčnov 2013, s. 921-943.

Neznámé literární prameny ke slovácké jízdě králů. Sborník sympozia: Letní zvyky a obyčeje. Elektronická publikace. Národní ústav lidové kultury Strážnice 2014.

František Horenský – spisovatel a novinář. In Slovácko očima Františka Horenského. Boršice 2016, s. 30-34.

Vlčnovská jízda králů v díle Jana Janči. Slovácko, r. 57 (2015), s. 39-48.

Medailonky významných kunovických rodáků a osobností. In: monografie Kunovice 1. díl, 2018, s. 303-310.

Kunovice ve výtvarném umění, literatuře a filmu.  In: (monografie) Kunovice 2. díl, 2018, s. 297-315.

Uherský Brod ve výtvarném umění, literatuře, fotografii a filmu. Uherský Brod 2022

 

VII. UČEBNICE

Pověst o zajetí knížete Viktorina. Čítanka pro 5. ročník základní školy. Nová škola, Brno 2013.

 

VIII. CIZOJAZYČNÁ VYDÁNÍ

Slovácko, the Region of the Painters s Palette. In National Treasure: The Art of Joža Uprka from the Gerorge T. Drost Collection,

Art Advisory, Ltd. Publishing, Chicago 2018.

 

IX. DRAMATIZACE

Dramatizace textu publikace R. Štulcové Slovo paměti pro CD , které je součástí uvedené publikace. Vydalo Slovácké muzeum Uh. Hradiště, 2013.

KACHNIČKY; dramatizace vybraných textů ze Supernovin (2000). Premiéra  14. 4. 2023, Malá scéna Slováckého divadla.

 

FILMOGRAFIE – REALIZOVANÉ SCÉNÁŘE:

 

Hrané filmy:

Pětka s hvězdičkou. Režie Miroslav Balajka. Filmové studio Gottwaldov 1985.  Úspěšná rodinná komedie. Scénář v humoristické nadsázce  reflektuje zážitky autorova kantorského působení na slovácké vesnici.

Poklad rytíře Miloty. Režie Evžen Sokolovský ml. Filmové studio Gottwaldov 1989. Příběh skoro detektivní o dvou malých neposedech, jednom podvodníkovi a loupeživém rytíři.

Jízda králů. Režie Rudolf Tesáček. Československá televize, studio Brno, 1989. Příběh Ondry - budoucího krále - a jeho dědečka během přípravy jízdy králů ve Vlčnově. (Lze shlédnout na youtube.cz)

 

Animovaný film:

Jak si Jakub naposledy vystřelil. Režie Hermína Týrlová. Filmové studio Gottwaldov, 1979.  Scénář vznikl úpravou vyprávěnky Jak vznikly na Slovácku kroje ze souboru Vlčnovské vyprávěnky.

Concerto grosso credencioso. Animovaná groteska. Režie Břetislav Kotyza. Filmové studio Gottwaldov, 1988.

Permoník z kremnickej baně. Večerníčkový seriál, 7x8 min. Režie Ladislav Pálka, Slovenská televize Bratislava, 1992. (Lze shlédnout na youtube.cz)

 

Dokumentární filmy:

Krajem Praděda a krále Ječmínka. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2019. (Lze shlédnout z archivu ČT)

Kámen a životní cesta. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2015. (Ze série Cesta ke kameni.)

Lednický park vypravuje. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2013. (Hlavní cena ekofilmu.)

Z kraje pod Buchlovem – Pohádky a pověsti. Režie Ivan Stříteský, Skyfilm 2012.

Jak vypít trnku. Film o slivovici, pálení a pálenicích. Režie Dana Lipovská. Slovácké muzeum 2010.

Terapie zájmu. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2010.

Terezské údolí. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2009.

(Lze shlédnout na youtube.cz)

Chřiby - Hory lidí a mýtů. Režie Ivan Stříteský. Skyfilm 2006.

Přes Javorník chodník. Režie Jaroslav Bařinka. Filmové studio Gottwaldov 1989.

 

Spolupráce s Českou televizí – výběrová filmografie reportáží:

Folklorní magazín; ČT  Ostrava, dramaturg Marta Růžičková

Jaroslav Kovářík, zpěvák z Kobylí, 12.12.2009

Vinařský parlament ve Vracově, 12.12. 2009 

Manželé Rapantovi a jejich Kopaničár, 28.11.2009   

Zarážení hory v Kobylí, 17.10.2009

Kovář Jaroslav Hoch z Dubňan, 5.9.2009  

Ohlédnutí za kopaničářskými slavnostmi,  22.8.2009

Královničky z Veletin, 8.8.2009 

Medailon Pavla Petržely z Vracova, 30.5.2009

Velikonoční hrkání a hlídání rajónů v Bílovicích a Topolné, 16.5.2009

Obchůzky s Markem a létéčky  v Hradčovicích a Drslavicích, 2.5.2009

Expedice Fašank 2009, (Autobusem za masopustními zvyky na Uherskobrodsku) 21.3.2009

 

 ČT Brno, dramaturg Oto Průša, režiséři Jar. Bařinka, Petr Ryšavý

Vyškovec. Režie Jaroslav Bařina. Česká televize, 1996

Maršov. (Vesnice zmizelá po sesuvu půdy), 5.3.2005

Příběhy vesnických zvonů. Zvony spjaté s příběhy, 27.1.2007

Ježíšek měl jméno Zuzanka. Živý betlém v Hroznové Lhotě, 21.7.2008

Fašankové starosti starostů. Masopust v Rudicích a v Komně, 23.2.2008

A přece se točí. Replika větrného mlýna v Jalubí, 31.1. 2008.

A gajdy tam bývaly vždycky doma. Setkání gajdošů na Kopanicích, 6.9.2008

Vdolečky jsou grunt. Soutěž vdolečků ve Vlčnově, 25.10.2008

Oživlé dřevo. Řezbář  Gajda ze Strážnice, 27.12.200

Husí chmýří všechno smíří. Draní peří v Podolí, 19.12.2009   

Vesnice nebo městečko? O městečkách Polešovicích a Buchlovicích, 28.2.2009

 

Příběhy domů, ČT Brno

Lékárna u Zlaté koruny. Režie Jaroslav Bařinka, 2007. ČT, studio Brno.

 

(Poznámka: Některé snímky lze shlédnout on-line z archivu České televize.)

 

Projekty související s literaturou, divadlem, národopisem:

 

Televize Slovácko Uh. Hradiště

Slovácká knihovnička – čtvrtletník o regionální literatuře, 2004-2006. Autor a moderátor.

 

Český rozhlas Brno, studio Zlín

Listování s Jiřím Jilíkem. Pravidelné rozhovory o novinkách regionální literatury, 2012.

 

Folklorní pořady

Vlčnovské slavnosti s jízdou králů. Autor, režisér, moderátor folklorních pořadů v rámci vlčnovských slavností Jízda králů. Od roku 1970 dosud.

 

Spolupráce s folklorními soubory a skupinami: Čerešničky, Šohajek (zakladatel), Vlčnovjánek, Vlčnovjan, Vlčnovské búdové umělkyně,  Gajdoši z Kopanic, Hradišťan, Olšava Brozané, Včelaran,  Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, Marýnka z Vracova, Drmolice z Polešovic, cimbálová muzika Burčáci, Folklorní studio Buchlovice, Mužský sbor Nedakonice a další.

 

Mezinárodní folklorní festival Strážnice

Podíl na pořadech: Od Hradišťa města, 1979; Člověk a práce, 1981; Zahrejme si ještě chvilku, 1982; Děti Slovácka, 1984;  Kytice ze Slovácka, 2005 a  další. Autor průvodních textů. 

Slovácká čítanka. Z pokladnice regionální  literatury Slovácka. Autor, režisér a moderátor pravidelného literárně folklorního pořadu v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Od roku 2006 dosud.

 

Člen Sboru pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Člen Senátu programové rady MFF Strážnice, od r. 2021.

Člen výboru Kubu Štěpánů, Uherský Brod. 

 

Tvorba v novinách a časopisech:

Slovácká jiskra, Uherské Hradiště, šéfredaktor, 1979 – 1985.

Nakladatelství Moraviapress, Břeclav, zakladatel a vedoucí nakladatelství, 1991 – 1995.

Malovaný kraj, Břeclav, šéfredaktor, 1991- 1995.

Slovácké noviny Uherské Hradiště, šéfredaktor, 1995-2006.

Sborník velehradský, třetí řada. Odpovědný redaktor 1/1992;  2/1996. Vydavatel  Historická společnost Starý Velehrad.

Krajem Veligradu, sborník, vychází od r. 2018 Předseda redakční rady. Vydavatel Historická společnost Starý Velehrad.

Nepravidelně: Slovácký deník, ZVUK Zlín, Zpravodaj Uherské Hradiště, Zpravodaj Kunovjan, sborník Slovácko Slováckého muzea v Uh. Hradišti

 

Žánry: Kulturní zpravodajství, fejetony, sloupky, komentáře, soudničky, recenze regionální literatury, recenze folklorních pořadů, reportáže z prostředí lidových tradic a folkloru, poezie, pověsti, odborné stati z kulturní historie a národopisu a další.

Výběrová databáze knihovny B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti obsahuje k březnu 2020 pod heslem „Jiří Jilík“ 1057 titulů.

 

Vydavatelství:

 Veligrad – Jiří Jilík, Buchlovice. Vydavatel chřibské edice a regionální literatury; od roku 2007 dosud.

 

Realizované společenské projekty:

Historická společnost Starý Velehrad, vznik 1990, zakladatel s prof. M. Pojslem.

Expedice Chřiby, vznik 2002, zakladatel s B. Žižlavským.

Největší z pierotů. Vznik 1995. Divadelní cena pro Slovácké divadlo. Autor projektu, člen odborné poroty.

Muzeum myslivců a pytláků, Mýtinka Babice (2014). Spolutvůrce projektu s  J. Severinem.

 

Ocenění:

 

2014 - PRO AMICIS MUSAE Cena Zlínského kraje za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu a za literární a publicistickou práci, přínos k uchování a propagaci lidové kultury.

2023 - Medaile Otokara Bystřiny za celoživotní literární, publicistickou a scénáristickou práci věnovanou Moravě

 

LITERÁRNÍ  CENY:

2016 - Čestné uznání Miroslava Ivanova za titul Chřiby strážci středního Pomoraví (spolu s B. Žižlavským).

2014 - Cena Petra Jilemnického za knihu Žítkovské čarování.

2013 - Cena E. E. Kische za knihu Olšava ví svoje.

2011 - Čestné uznání Miroslava Ivanova za knihu Jdu Slováckem krásným 2.

2009 - Čestné uznání E. E. Kische za knihu Jdu Slováckem krásným.

2008 - Cena Miroslava Ivanova - prémie za knihu U Zlaté koruny; spoluautoři I. Stancl a J. Spathová.

2007 - Cena Miroslava Ivanova za knihu Záhadná jízda králů.

(Soutěže literatury faktu o Cenu Miroslava Ivanova, Cenu Egona Ervína Kische a Cenu Petra Jilemnického vyhlašují a udělují Správa odkazu Egona Ervína Kische a Klub autorů literatury faktu ve spolupráci s městy Letohrad a Jaroměř.)

 

NOVINÁŘSKÉ CENY:

 

PRIX NON PEREANT Hlavní cena v celostátní novinářské soutěži Média na pomoc památkám. Vyhlašovatel PRO BOHEMIA o. s. a Syndikát novinářů České republiky.

2016 -  2. cena za seriál Pátrání po bitvě na Luckém poli, Slovácký deník

2014 - 1. cena za seriál Konstantin a Metoděj na stezkách života, Slovácký deník

2010 - 2. cena za  seriál Na hradské, Slovácký deník

2006 - 1. cena za reportáž o záhadném nivnickém zvonu, Slovácký deník

2003 - 1. cena za seriál Chřiby hory lidí a mýtů, Slovácké noviny

 

MIMOLITERÁRNÍ OCENĚNÍ:

2011 - výroční cena Oblastní Charity v UH u příležitosti 20. výročí vzniku Charity

2005 - medaile olomouckého arcibiskupa J. Graubnera u příležitosti 800. výročí počátku velehradského kláštera

2005 - ČESTNÝ OBČAN Vlčnova

2005 - čestná pamětní plaketa za dlouhodobé zásluhy při prohlubování vzájemného přátelství mezi Tchaj-wanem a ČR, udělila Taiwanská hospodářská a kulturní kancelář v Praze.

 

NOMINACE

2015 - nominace na titul Osobnost zlínského kraje 2014

2014 - nominace na titul Osobnost zlínského kraje 2013

 

Členství v profesních organizacích:

Syndikát novinářů ČR, od roku 1995, dosud

Klub autorů literatury faktu, do roku 2008, dosud

 

 O AUTOROVI Jiřím Jilíkovi:

 

Od folkloru k folklorismu, Slovník folklorního hnutí na Moravě, Ústav lidové kultury, Strážnice 1997.

Slovník autorů literatury pro  děti a mládež II, nakladatelství LIBRI, 2012

Slovník Klubu autorů literatury faktu, nakladatelství EPOCHA, 2012

Bohuslav Matyáš: Rád jsem vás poznal 3, nakladatelství VELIGRAD Buchlovice, 2017

 

WIKIPEDIE.CZ

Webové stránky: jirijilik.webnode

 

DOPLNĚK:

 

Výběrová bibliografie velkých reportáží a seriálů  v novinách:

 

Slovácká jiskra:

Verunka Čudová, 1989

Champolion z Topolné (Ant. Horák), 1985

Vražda na Dlouhé řece, 1985

Pan učitel Horenský, 1983

 

Slovácké noviny

Žítkovské bohyně, Slovácké noviny, 2004

Chřiby hory záhad a mýtů, 2002-2005

Kunovice a záhadu hradu a kostela v Kunovicích, 2006

Záhadný nivnický zvon, 2006

Buchlovské tajnosti, 2005

Český letopis (Podřipsko), 1999

Hradišťánek pod čínským nebem, 1996 (reportáž z Tchajwanu)

Pověsti našeho kraje, 1994 (příloha Počtení, pseudonym Jakub Sadílek)

Buchlovské tajnosti , 1994 (spoluautor B. Žižlavský)

Slovácké noviny našich pradědů, 1990

 

Slovácký deník:

Pátrání po bitvě na Luckém poli, 2016

Konstantin a Metoděj na stezkách života, 2014

Lékárna u Zlaté koruny, 2011, 2012

Na stezce vyzvědačů. O stezce, která ve středověku vedla podél Olšavy, 2011

Na hradské. S P. Františkem Přikrylem po stopách věrozvěstů, 2009, 2010

Hledání velkomoravského krále Svatopluka, 2007

Se štítem nebo na štítě, 2007

Příběh popravčího meče, 2008

Za dávnými příběhy hor, 2008

 

Supernoviny  (žurnalistické mystifikace), 1996-1999

 

Náměty kreslených vtipů a komiksů, Slovácké noviny

Úterník maluje, 1995; kreslíř Moarch Eveno

Vtipná kaše, 2004-2005; kreslíř Ivan Křemeček

O permoníkovi, asi 1996/97. Kreslíř Ladislav Pálka

Poustevníkův schovanec, asi 1997 Kreslíř Zdeněk Rozkopal

 

 

Knihy FANKA JILÍKA

 

Editace a  a vydání knih mého otce Fanka Jilíka (1914-1944).

 

Komu se zelení. První knižní vydání. Moraviapress Břeclav 1992. Ilustrace František Bezděk. (1. vydání vycházelo v roce 1967 na pokračování v novinách Slovácká jiskra)

Děcka. Druhé vydání. Tomáš Ježek - Ottobre 12,  Velehrad 2004. Ilustrace František Pavlica.

Tajemství lásky. Výbor z tvorby F. J. publikované v periodikách. První vydání. Nakl. Jiří Jilík – Veligrad, Buchlovice 2014. Ilustrace Ladislav Pálka

Bosá léta. Druhé vydání. Nakl. Jiří Jilík – Veligrad, Buchlovice 2019. Ilustrace František Bezděk

Hesla na vratech, první knižní vydání, naklad. Veligrad 2022. Ilustrace Jan Hanáček. První vydání vycházelo na pokračování v týdeníku Slovácká jiskra v  roce 1967.

Aktualizováno říjen 2023

 

Kontakt

PaedDr. Jiří Jilík

jiri.jilik@gmail.com

Zerzavice 1933
Uherské Hradiště
686 0

722 984 125

Vyhledávání

AUTORSKÉ ČTENÍ, BESEDY, PŘEDNÁŠKY

13. března: UH, Klub kultury: Súchovská republika. (Pro A3V)

20. března: Bukovany, knihovna. Žítkovské čarování.

21. března: UH, Kafe uprostřed: Zapomenutý spisovatel Jan Janča

5. dubna: UH, Malá scéna Slováckého divadla : Kachničky. Repríza.

17. dubna: UH, Slovácko v díle Františka Horenského. (Pro A3V)

4. května: Skanzen Veselý Kopec: Žítkovské čarování (V rámci Hrnčířského jarmarku.)

10. května: Kobylí, Panské Mlaty: Žítkovské čarování. + Gajdoši z Kopanic.

17. května: Dolní Němčí, knihovna: Beseda s Mlovaným krajem.

 
 

 

 

© 2007 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode